Klients:

SIA “JGA”

Uzdevumi:

Daudzīvokļu mājas renovācija.

Darbu vadītājs:

Jānis Gruntmanis